waarnemingen
links
fotoalbum
meldt iets via twitter
overig
 

zoeken in de site

 

home     contact

 

 

 

 

 

 

 

 

 

website by A&M productions 2006

 

Werkdagen

De werkdagen voor 2015 zijn op de volgende dagen:

jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
31
28
28
25
30
27
25
29
26
31
28
geen

Hooien
Door de vakantie tijd en blessures van vrijwilligers is de opkomst klein. De werkzaamheden bestond voornamelijk uit het opharken en afvoeren van gemaaid gras en riet. Anique en Saberth gingen het maaisel bijeen harken, Bob ging in de bosrand een opening maken om de kruiwagen door te laten. Door de warmte werd er veel gedronken. Om de beurt werd er gewisseld van werkzaamheden. Harken, opprikken en laden en kruien. Om half twaalf ging Sabeth met een vuilniszak het bos in afval en verkoeling zoeken. Omstreeks 13:00 hadden we het maaisel opgeruimd en afgevoerd. We gingen daarna snel naar huis om bij te komen van de warmte.

2017-08-26
Werkbeurt 22 juli
Door de start van de vakantie is er een kleine opkomst. De bomenbrug over de afwatering sloot krijgt een nieuw wegdek. De oprukkende boom zaailingen wordt flink in gesnoeid en uit gedund. Sabeth, Willemijn en Emiel gaan met de zagen en de takkenscharen aan de gang op het eiland. Bob gaat met de zeis aan de gang voor de brug. Als zelfstandige groep gaan we zelfstandig aan de gang. Sabeth verstopt zich bij de andere brug en de rest bleef in de buurt van de start punt van de beek. Sabeth, Willemijn en Emiel maken waar het kon ook kleine takkenrillen van de geknipte en gezaagde zaailingen. Bob maakte van geseisde riet, bagger en plaggen een nieuw dek op de brug. Om half twaalf werd er een drink pauze ingelast, en om half een stopte we omdat we andere afspraken hadden. Het resultaat is goed te zien, het eiland is wat doorzichtiger geworden en de brug wat beter toegankelijker. We zijn met een goed gevoel en voldaan naar huis gegaan.

2017-07-22
Werkbeurt
Deze werkbeurt spitste zich op het maaien van de afvoersloot pad. Het hoge gras hinderde de wandelaars. Omdat Anique bij de Warmoezerij met een bosmaaier gewerkt heeft, is onze bosmaaier meegenomen. Hierdoor kan er maar weinig gereedschap op de kruiwagen. Op de plek aangekomen gingen Sabeth en Wilemijn op het speel eiland de scheuten te lijf. Bij Anique werd de bosmaaiertuig aan gepast en er volgde een opfris cursus omgaan met de bosmaaier. Tijdens het maaien kreeg ze af en toe aanwijzingen en tips. Nur en Bob gingen van het gemaaide gras hopen maken om het later af te voeren. Later ging Nur met een takken schaar Sabeth en Wilemijn helpen. Onder tussen had Sabeth en Wilemijn een kliko en een vernielde houten trapje uit de beek verwijderd. Om half 12 wilden we pauzeren, alleen Anique wilde niet stoppen, die had het erg naar haar zin met de bosmaaier. Na de pauze gingen we het maaisel afvoeren naar de ringslangen hoop. Hier had Nur op gewacht, eindelijk kon ze op de kruiwagen mee rijden om het gras vast te houden. Om half één gingen we het gereed schap verzamelen en de kruiwagen opladen.

2017-06-24
Werk ochtend 29 april 2017
Na de verzameling bij de witte brug gingen we naar de begin van de beek. Daar zakte Anique de beek in om het gedumpte hout en de pak reclame folders er uit te vissen. Nur hielp om het aan te pakken en Sabeth verplaatste de takken en stukken hout ver het bos in. Tijdens het baggeren van de beek ontdekte we nog twee pakken reclame folders in de beek. Anique baggerde met haar handen de beek uit en Bob deed dat met de sloot kwezel. Nu er meer water in dat gedeelte is, hopen we dat dit de jeugd ontmoedigd om een dam te maken. Daarna gingen we op zwerf afval jacht in de omgeving. Om elf uur even een drink pauze. We kregen van twee wandelaars een bedankje voor de werkzaamheden die we deden. Omdat we nog vijf nestkastjes moeten ophangen gingen we kijken aan welke boom we ze gaan ophangen. Om de boom werd de begroeiing aangepakt om bij de volgende weekbeurt ze op te kunnen hangen. Nur gaf de betreffende boom een mooie groene stip zodat we die straks makkelijk terug kunnen vinden. Daarna was het tijd om het gereedschap schoon te maken. Sabeth bracht met de kruiwagen de natte kranten naar de dump plaats. Na het opladen van de kruiwagen gingen we via het bruine terug naar huis met Nur er boven op.

2017-04-29
Verslag werkdag mei
Om 10 uur verzamelden we bij de witte brug. Daar werden de laatste ontwikkelingen van de bosrandwerkgroep besproken.

Omdat het een kleine groep was, wilde we eerst de bos paden verbreden die overwoekerd werden door de bramen ranken en brandnetels. Petra wilde wel een het zeisen proberen. Na een spoed cursus had Petra de slag te pakken.

Emiel was ook aan het seizen en de rest was aan het knippen en opruimen. Bart had vroeger ook gezeisd en ging proberen of hij de slag kon pakken. Om 11:30 waren de twee paden zo goed als af en kleine Nur luide de pauze tijd in.

Bob vond dat er voldoende gedaan was maar hij had niet op de harde kern gerekend. Ze vonden dat we niet eerder klaar waren of de beek moet weer stromen. Bob en Petra ruimde de rest op en controleerde of er niet per ongeluk gereedschap was achter gelaten. De anderen gingen met het schonen van de beek. Anique en Nur stonden in de beek en de rest trokken al de takken op de kant. Ook werd er met sloothekels de gestorte klei er uit getrokken. De grote takken en ander groot hout werd met de kruiwagen ver van de beek afgevoerd om daar de volgende keer een kreupel pad te maken. Nur was lekker met een touw langs de slootkant aan het abseilen.

Om 13:00 werd het gereedschap geteld en opgeladen. We hebben lekker gewerkt met goed weer. Bob had thuis nog een lekkere klus om al het gereedschap modder vrij te maken en in te vetten. Maar de buurtbewoners kunnen weer goed lopen en de beek stroomt.

0000-00-00